Aplikácia pre obchodníkov

Ide o jednoduchú aplikáciu na tablety pre podporu predaja. Obchodníci môžu pomocou nej obslúžiť klientov a ich požiadavky riešiť priamo, nezávisle od miesta kde sa nachádzajú. Pomocou cloud synchronizácie sú všetky dáta synchronizované medzi tabletami obchodníkov a centrálnym serverom. Pomocou aplikácie je možné pohodlne vybrať produkty, ich (farebné, veľkostné a i.) mutácie a tie následne objednať. Samozrejmosťou je podpora zoznamu kontaktov, do ktorých má prístup vždy len daný obchodník.

 • Zariadenie tablet
 • Operačný systém Android 3.X
 • Cloud synchronizácia - dáta sa nachádzajú v tablete aj na serveri odkiaľ sa synchronizujú
 • Web prístup - k administrácii aplikácie je možné pristupovať aj pomocou webového rozhrania. Tu je zabezpečená správa produktov pre administrátorov a správa klientov pre obchodníkov.

Predobraz

Aplikácia slúži ako softvérová časť umeleckého diela PREDOBRAZ II. Ide o inštaláciu plátna, za ktorým je umiestnený hrot jemne vydúvajúci toto plátno do priestoru na základe pohybu návštevníkov pred obrazom.

Našou úlohou bolo vytvoriť program, ktorý bude zo snímaného videa webkamery umiestneného nad miestnosťou detekovať pohyb objektov. Aplikácia po zachytení pohybu (návštevníka) sa na naň zamerala a sledovala jeho pohyb po miestnosti, čo sa následne premietalo na plátno pomocou hrotu umiestneného na pohyblivých ramenách za plátnom.

 • Typ počítačové videnie - detekcia z obrazu
 • Webová vizualizácia - súčasťou vývoja bola aj vizualizácia zachyteného obrazu. Administrátor si mohol zvoliť obdobie ktoré chcel znázorniť a vygenerovať obraz z čiar, ktoré simulovali pohyb návštevníkov inštalácie.

Racing simulator

Závodný simulátor pre jedného alebo dvoch hráčov s možnosťou zaznamenávať zajazdené časy na vzdialený server a porovnávať sa tak s inými hráčmi.

Simulátor ponúka nastaviteľný fyzikálny model vozidla, ktorý ponúka viac ako tridsať rôznych položiek. Súčasťou aplikácie je aj implementácia fyzikálneho prostredia, kde je možnosť výberu medzi statickým a dynamickým počasím. Dynamické počasie ovplyvňuje simuláciu zmenami intenzity zrážok, teploty a hustoty vzduchu priamo počas závodu. Samozrejmosťou je zohľadňovanie kolízií medzi vozidlami a inými objektmi v hre.

 • Typ počítačová hra - simulácia
 • Nastaviteľný fyzikálny model vozidla
 • Dynamické počasie

Rozpoznanie smeru pohľadu

Aplikácia rozpoznáva otočenie a naklonenie hlavy v reálnom čase. V ľavej časti okna sa nachádzajú dva ukazovatele. Horný znázorňuje otočenie hlavy vo vodorovnom a zvislom smere. Spodný ukazuje mieru naklonenia hlavy. Používateľovi je umožnené stlačením jednej klávesy uložiť aktuálny obraz do svojho PC. Program vie pracovať s webkamerou, ale aj s popredu nahraným video súborom.

 • Typ počítačové videnie - detekcia z obrazu

Augmented reality

Augmented reality - rozšírená realita je reálny obraz doplnený o počítačové objekty. My sme vytvorili jednoduché demo, ktoré na predom určenú plochu vykreslí 3D objekt.

Takéto aplikácie výborne slúžia na prezentáciu akéhokoľvek produktu.

 • Typ počítačové videnie

Kontakt

Sme mladé zoskupenie ludí, ktorého jednotlivci pracujú v oblasti informačných technológií takmer 10 rokov.

Špecializujeme sa na návrh a vývoj webstránok a webových aplikácií (prezentácie, informačné systémy, a pod.), softvéru na PC (3D grafika+vizualizácia+ animácia, fyzikálna simulácia, počítačové videnie a spracovanie obrazu, rozšírená realita, ...) a aplikácií pre mobilné telefóny. V našich projektoch často kombinujeme rôzne odvetvia napríklad mobilnú aplikáciu a k nej aj webové rozhranie a pod.

DEQ s.r.o.
Čáčov 304, 905 01 Senica
info@deq.sk